Examensbevis / Certificate...Så fick jag mitt examensbevis och min nya titel / Got my certificate and new titel:
Skräddare / Tailor!

 
 
 
 
Madeleine Österholm
osterholmclothing@outlook.com
 
 
 
Sömnad / Försäljning | Certificate, Examensbevis, Skräddare, Tailor | |
Upp