"Moderkaftanen" / "Mother caftan"

 
 
Fotad i första kaftanen jag sydde som nu är prototypen/moderkaftanen.
First caftan I made, now the "Mother caftan".
 
 
 
 
 
 
*

Madeleine Österholm
osterholmclothing@outlook.com

Sömnad / Försäljning | |
Upp